Zaloguj się | Zarejestruj się

Zenon Maślona: - Wantuła mnie oszukał

Prezes firmy Brenntag Polska i jeden z najbardziej wpływowych biznesmenów w naszym regionie, Zenon Maślona, w wywiadzie udzielonym komitetowi referendalnemu ostro krytykuje prezydenta Tomasza Wantułę. Ten ostatni utrzymuje, że nic o tym nie słyszał.

Październikowa sesja na żywo

21.55 Sesja zakończona.

21.35 - 21.49 ZAKSA wygrała mecz, a radni mieli teraz głosować za odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczącego RM Adama Sadłowskiego. To wniosek napisany przez Tadeusza Urbańczyka i podpisany przez 7 radnych. To głosowanie na sali obrad przyniosło znacznie mniej emocji od końcówki meczu drużyny siatkarskiej z Kędzierzyna-Koźla. Adam Sadłowski zrezygnował z uczestniczeniu w głosowaniu, które skończyło się dziś kolejnym remisem 10 ZA, 10 PRZECIW i 2 wstrzymujące się. Sadłowski zostaje.

21.30 Radny Mankiewicz (SLD) i Młodzińśki (PiS) kibicują ZAKSIE z boku zerka spoza ekranu Elżbieta Czeczot.

20.54 - 21.20 Schyłek sesji pod znakiem emocji ... sportowych. Radni co prawda już nie dyskutowali, ale kibicowali. Co chwila wymieniali informacje jaki jest aktualny wynik w pojedynku ZAKSY w pojedynku z niemiecką drużyną. - 18 do 17  wykrzyknął w pewnym momencie radny Chudomięt, a radny Urbańczyk aż podskoczył. Zakłopotany przewodniczący RM Wojciech Jagiełło z trudem panował nad dyskusją, bo właśnie trwał tiebreak.

20.45 Przerwa.

20.40 Kolejne ograniczenie czasowe dyskusji zaproponował radny Chudomięt. Złożył on wniosek o to, żeby podczas kolejnych punktów nie odbywała się dyskusja. Rada zgodziła się na to, ku niezadowoleniu radnego Peczkisa, który mówił zdegustowany: - Przecież spotykamy się raz na miesiąc, żeby rozmawiać o ważnych sprawach miasta. Jesteśmy przedstawicielami tysięcy ludzi - oponował Peczkis. Na nic to. Kolejne punkty będą odbywały się już bez dyskusji. Na ławce obserwatorów odgłos ulgi :D

20.34 Nic nie pomogła determinacja radnego Peczkisa, który złożył wniosek o zmianę tytułu uchwały gdzie mowa byłaby nie o powołaniu spółki, ale o intencji budowy kompleksu basenowego. Pomysł radnego PiS o mały włos zostałby zaakceptowany. Remis 11 za do 11 przeciw i jednym głosie wstrzymującym się (radnego Łukasza Szostaka) spowodował, że przeszła uchwała w brzmieniu, tak jak chciał prezydent Tomasz Wantuła.

20.30 Około półtorej godziny dyskusji o intencji powołania spółki, która weźmie na swoje barki budowę kompleksu basenowego. Dlaczego? Chyba najlepiej wyraził to Grzegorz Peczkis zaniepokojony tym, że Rada Miasta może zostać pominięta przy podejmowaniu decyzji o powołaniu do życia takiej spółki. Takich obaw nie mili radni: Chudomięt, Pacułt, Barszcz i Halina Fogel. Wszyscy oni głosowali za uchwałą intencyjną.

20.05 W międzyczasie w trybie uchwały radni przegłosowali ograniczenie czasowe wypowiedzi radnych do 3 minut. Od tego momentu dłuższe wypowiedzi są ucinane. Mimo to radni na mecz ZAKSY raczej nie zdążą.

20.00 Jak poinformował radny Peczkis (PiS) zbadał realizację podobnej inwestycji na podobnych zasadach w Zabrzu, gdzie powołana spółka gminna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego buduje stadion. Radny PiS nie zdołał się dowiedzieć ile realnie kosztuje inwestycja i co ma z tego gmina. Peczkis obawia się, że podobnie będzie to odbywało się w Kędzierzynie-Koźlu.

18.55 - 20.00 Kolejna gorąca dyskusja. Radni debatują i spierają się nad wyrażeniem woli zawiązania spółki prawa handlowego na rzecz realizacji zadania pod nazwą „Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu”. Najwięcej wątpliwości ma radny Grzegorz Peczkis, który nie bardzo podejrzliwie podchodzi do utworzenia spółki gminnej, która zostałaby powołana do przeprowadzona inwestycji. - Taka spółka nie musi odpowiadać na żadne pytania - powiedział radny Peczkis.

18.48 Po wznowieniu obrad kolejny istotny punkt. A właściwie trzy punkty o likwidacji szkół podstawych nr 13, 14 i 20. Łukasz Szostak, radny PO, składa wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów dotyczących likwidacji szkół (projekty prezydenckie). Przeciw takiemu wnioskowi jest radny Chudomięt. Na nic to. Radni większością głosów ściągają likwidację z porządku.

18.40 Dyskusja w tym punkcie zakończona. Przerwa.

18.35 Radny Grzegorz Mankiewicz wpadł na pomysł odbicia piłeczki do prezydenta miasta. Wg jego konceptu Rada Miasta powinna wezwać Tomasza Wantułę do przestrzegania prawa i uporządkowania sprawy szkół zgodnie z wyrokami sądów. Jeśli Wantuła się nie podporządkuje to wtedy konsekwencje prawne będą grozić prezydentowi miasta.

18.30 Po kolejnych wystąpieniach radca Pająk wyjaśnił jaka jest sytuacja. Rada Miasta ma 60 dni na reakcję na wezwanie prezydenta Wantuły. Jeśli odmówi podjęcia decyzji w sprawie szkół to zaczynie biegnąć 30 dniowy okres na skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przypomnijmy, że radni na razie postanowili o zbadaniu pod kątem prawnym wezwania prezydenta miasta.

18.25 Radny Chudomięt nazwał opieranie się przed podjęciem decyzji o likwidacji szkół jako postępowane dziecka, które na złość babci chce sobie odmrozić uszy. Zupełnie inaczej wypowiadał się radny Peczkis: - To wywieranie na mnie gwałtu - tak ocenił Grzegorz Peczkis wezwanie prezydenta Wantuły. Dla równowagi porównał naciski, aby głosował za likwidacją szkół do propozycji odsprzedania żony: - Przychodzi ktoś kilka razy i chce kupić moją żonę i ja mam mu ją sprzedać, tylko dlatego, że ktoś proponuje mi to któryś raz? - powiedział Peczkis. Radny PiS uzasadniał, że bezprawna likwidacja szkół zdestablizowała sytuację w oświacie. Peczkis oczekuje, że zostanie przywrocony ład prawny. - Nikt mnie nie może zmusić, żebym po raz szósty podejmował absurdalna decyzję - skwitował wezwanie do rady Tomasza Wantuły.

18.20 Spór wokół wezwania ciągnie się dalej. Tworzy to realną wizję, żeby prezydent Wantuła poszedł do sądu z Radą Miasta. Oczywiście wśród radnych są zwolennicy spełnienia woli Tomasza Wantuły. Należą do nich np. Grzegorz Chudomięt czy też Elżbieta Czeczot, którzy w swoich wypowiedziach wyraźnie skłaniają się ku ostatecznej likwidacji szkół.

17.30 - 18.15 Trwa coraz gorętsza dyskusja o wezwaniu prezydenta Wantuły. W międzyczasie radny Rafał Olejnik zauważył, że wezwanie prezydenta powinno zostać zaopiniowane przez prawnika. Ten wniosek rada wsparła większością 12 głosów. Mimo to wywiązała się dyskusja, w której radca Maciej Pająk nie chciał ustnie zaopiniować wezwania prezydenta. Z kolei radny Andrzej Kopeć (PO) dociekał, dlaczego pod wezwaniem nie podpisał się żaden prawnik. Odpowiadał mu prezydent Tomasz Wantuła: - Wezwanie nie wymaga głosowania przez Radę Miasta, nie wymaga podpisu prawnika i tyle - stwierdził Tomasz Wantuła.

17.22 Obrady wznowione. Rada przeszła do głosowania kolejnych zaplanowanych uchwał. Najwięcej czasu pochłonęła jednak dyskusja nad tzw. wezwaniem Rady Miasta do podjęcia decyzji w sprawie zlikwidowanych szkół. Na oryginalny pomysł wpadł prezydent Tomasz Wantuła wzywając radnych do podjęcia decyzji (Rada wcześniej odrzucała kilkukrotnie propozycje prezydenta miasta do likwidacji szkół istniejących "na papierze"). Tym razem Radzie mogłyby grozić konskwencje prawne, co znaczy tyle że prezydent Wantuła mógłby zaskarżyć Radę Miasta do sądu administracyjnego. 

17.10 Interpelacje zakończone. Ogłoszono przerwę.

16.55  Przewodniczący RM Wojciech Jagiełło odniósł się do wystąpienia Macieja Pająka z rezerwą. Powiedział, że w dalszym ciągu będzie przydzielał głos radnym i nie będzie przerywał, kiedy oświadczenia rajców będą obszerne, bowiem często wystąpienia te są uzasadnione. Z kontekstu dyskusji można się było domyślić, że może chodzić o długie wypowiedzi radnego Grzegorza Chudomięta dotyczące gospodarki odpadami.

16.53 Z ciekawą konstatacją wystąpił radca prawny Maciej Pająk. Po dojściu do głosu zgromił radnych, że większość wypowiedzi radnych w aktualnym punkcie (interpelacje i zapytania) nie do końca spełnia wymogi interpelacji czy też zapytania: - Proszę popatrzeć: siedzimy tu już czwartą godzinę, a jesteśmy na początku programu sesji. Wiele osób na sali obrad chętnie obejrzałoby dzisiejszy mecz ZAKSY (godz. 19.00) i być może wystąpienie radcy Pająka ma z tym jakiś związek.

16.46 Z mocną krytyką szefostwa spółki miejskiej Miejskie Składowisko Odpadów wystąpił radny Grzegorz Mankiewicz (SLD). Uważa on, że działania spółki są tajne. Mankiewicz uczestnicząc z ramienia gminy w pracach "Czystego Regionu" natrafił na problem z dotarciem do decyzji podejmowanych przez kierownictwo MSO. Z cichą obroną prezesa MSO chciał wyjść radny Zbigniew Barszcz (zatrudniony jako mistrz w spółce MSO), ale spotkał się z kontrą Mankiewicza, który stwierdził: - Pan to jest specjalistą od wszystkiego.

16.38 Odmienne zdanie ma Kazimierz Pietrzyk, doradca sportu w gabinecie prezydenta miasta. Pietrzyk jako były prezes ZAKSY stwierdził, że umiejscowienie hasła jest optymalne i poprzedzone było analizami. Zdaniem Pietrzyka zawodnicy skaczący do tzw. bloku eksponują hasło na pośladkach :)

16.30 Na chwilę rozgorzała dyskusja nad tematem niewidocznego hasła promocyjnego miasta na spodenkach siatkarzy ZAKSY. Zwrócił na to uwagę radny Robert Młodziński (PiS), który pokazał zdjęcie z meczu, aby udowodnić swoją tezę. Rzeczywiście koszulki sportowców w większości przypadków zakrywają hasło: "Kędzierzyn-Koźle - Miasto możliwości".

16.20 Radny Ryszard Pacułt pyta, dlaczego nie jest sprzątana ścieżka w kozielskim parku prowadząca wzduż Linety? Wiceprezydent Stawska-Bąk przyznała, że powinna ona być sprzątana, ale nie wie czemu nie jest. Będzie to sprawdzać kierownik wydziału dróg Marek Mazurkiewicz.

16.15 Odpowiada wiceprezydent Paweł Rams obiecał, że zorientuje się, jakie są przyczyny przeprowadzki firmy POLMAG do innej gminy. Radny Sadłowski pytał także o szczegóły związane z planami wejścia do Kędzierzyna-Koźla amerykańskiej firmy, a takie informacje pojawiły się ostatnio w mediach. Radny najwidoczniej ma podejrzenia, że są to obiecanki władz miasta zwiazane ze zbliżającym się referendum.

16.11 Wiceprzewodniczący RM Adam Sadłowski (PiS) pyta z kolei o uciekających z miasta inwestorów: - Rozglądamy się za nowymi inwestorami, a nie monitorujemy tych co już są. Co władze miasta zrobiły w sprawie firmy POLMAG, która przenosi się do Olszowej?

16.05 Zaczęły się interpelacje i zapytania radnych. Jako pierwszy pyta radny Peczkis, czy będzie ścieżka na wale z Kłodnicy do Koźla. Chodzi o remontowany wał przeciwpowodziowy i problem z ułożeniem płyt. Wiceprezydent Ewa Stawska-Bąk zapewniła, że gmina ma podpisć porozumienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Radny Peczkis dociekał czy do zawarcia umowy i otrzymał odpowiedź, że ma to nastąpić lada dzień.

15.46 - 16.00 Ogłoszono przerwę.

15.20 - 15.45 Dyskusja o tym, że na terenie Kędzierzyna-Koźla występuje wiele tzw. źródeł niezorganizowanych, czyli takich których emisja jest trudna do uchwycenia np. zbiorniki na powierzchni, stacje przeładunkowe chemikaliów, itd.  

15.05 - 15.16 Trwa dyskusja między radnym Peczkisem a przedstawicielami WIOŚ-u w Opolu. Twierdzą oni, że wskazania dawek benzenu nie są takie złe, bo stężenia występujące na terenie zakładów chemicznych w Blachowni mieszczą się w normach przemysłowych. Grzegorz Peczkis oponuje: - Podobne stężenia występują również na osiedlu Piastów. Co państwo robicie, żeby tych ludzi ochronić?  WIOŚ przyznaje, że kontrolowanie stężeń i źródeł emisji jest to wciąż problem. Co można rozumieć tylko tak, że truciciele są wciąż niezidentyfikowani i bezkarni.

15.00 Radny Grzegorz Peczkis próbuje shumanizować informację przekazaną przez reprezentantów WIOŚ-u i pyta: - Czy gdyby pozbawić raz w roku każdego mieszkańca miasta przez 5 minut tlenu to będzie pokazywało skalę zatrucia powietrza? W ślad za tym radny PiS przedstawił alarmujące stężenia benzenu stwierdzone w Kędzierzynie-Koźlu: - Czy naprawdę tak trudno stwierdzić, kto zatruwa powietrze benzenem?

14.35 - 14.55 Trwa punkt sesji: Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kędzierzyn-Koźle. Mówiąc krótko liczby, wykresy i statystyki. Bardzo często pojawia się sformułowanie: normy przekroczone czy też sytucja zła. I chyba nikogo już to nie dziwi, bo Kędzierzyn-Koźle w dziedzinie zatrucia środowiska zawsze bił rekordy.

14.30 Ciekawostką był list dyrektora szkoły podstawowej w Koźlu Rogach Tadeusza Urbańczyka skierowany do Kariny Bedrunki dyrektorki Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Urbańczyk, który jest równocześnie radnym miejskim uważa, że doszło do dyskryminacji dzieci ze szkoły, którą kieruje. Dyrektor sądzi tak dlatego, że pracownia komputerowa została przeniesiona do innej szkoły, po tym jak placówkę przejęło stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej.

14.00 -14.25 Trwa przedstawianie informacji przewodniczącego RM i prezydenta miasta z okresu międzysesyjnego. 

Relację z październikowej sesji Rady Miasta rozpoczniemy o godzinie 14.15. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad. Relacja ON-LINE tylko u nas na stronie "Kuriera".

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XLII/13 z sesji odbytej w dniu 25 września 2013 r. i Nr XLIII/13

z dnia 7 października 2013 r.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kędzierzyn-Koźle.

6. Informacja o zabezpieczeniu osób bezdomnych w okresie zimowym.

7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013.

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle,

2. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

3. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 dla mniejszości niemieckiej
w Kędzierzynie-Koźlu,

4. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu,

5. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu,

6. zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu,

7. zmiany uchwały Nr XVLL/211/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle,

8. wyrażenia woli zawiązania spółki prawa handlowego na rzecz realizacji zadania pod nazwą „Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu”,

9. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle,

10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,

11. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013,

12. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013,

13. przyjęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania Gminy Reńska Wieś w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

14. wprowadzenia na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle programu „Gmina Kędzierzyn- Koźle dla Seniora”,

15. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013,

16. dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Stanowisko Rady do skargi rozpatrzonej przez Komisję Rewizyjną na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie procedowania zgodnie z zapisami Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle inicjatywy uchwałodawczej „w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji obywatelskich z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle” złożonej przez grupę mieszkańców.

11. Rozpatrzenie wniosku złożonego na sesji w dniu 25 września 2013 r. w sprawie odwołania Adama Sadłowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

12. Zmiany w składach osobowych komisji problemowych.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.